kontakt    mapa strony  
    polski   english

Administracja i bezpieczeństwo systemów sieciowych

(278 godzin zajęć) - studia ciekawsze niż myślisz!

Studia skierowane są do absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich (uniwersyteckich i politechnicznych), którzy posiadają podstawowe umiejętności posługiwania się komputerem oraz pracy w środowisku sieciowym i pragną uzupełnić swoją wiedzę w dziedzinie administrowania i bezpieczeństwa systemów sieciowych.

Uczestnikami studiów są osoby mające zajmować się w przyszłości:

Udział w studiach umożliwia:
 1. nabycie wiedzy teoretycznej z sieci komputerowych i systemów operacyjnych, działania i konfiguracji poszczególnych usług systemowych w sieciach komputerowych oraz bezpieczeństwa systemów sieciowych,
 2. nabycie praktycznych umiejętności w zakresie:
  • działania lokalnej i rozległej sieci komputerowej,
  • pracy zdalnej,
  • zaawansowanego administrowania systemami sieciowymi,
  • zarządzenia usługami sieciowymi,
  • zapewnienia bezpieczeństwa systemów informatycznych,
  • konfiguracji i implementacji sieci bezprzewodowych i telefonii VoIP,
  • obsługi urządzeń sieciowych,
  • konfiguracji routingu,
  • konfiguracji i konserwacji złożonych sieci komputerowych,
  • audytu systemów sieciowych.

Zajęcia prowadzą pracownicy Instytutu Informatyki Stosowanej PŁ posiadający bogate doświadczenie dydaktyczne oraz niezbędne kwalifikacje, potwierdzone licznymi certyfikatami.

Studiami kieruje: dr inż. Rafał Wojciechowski.

 

Siatka godzin

Przedmiot Sem. Wykł. Lab. Projekt Ćwicz. Seminarium Inne Suma
Teoria sieci komputerowych I 10     10     20
Monitorowanie i zarządzanie serwerami sieciowymi I 10 35         45
Techniki przełączania w sieciach komputerowych I 15 30         45
Zagrożenia i prewencja w sieciach komputerowych I 10 20         30
Techniki routingu w sieciach komputerowych II 15 30         45
Audyt systemów sieciowych II 5 20         25
Technologie mobilne i telefonia VoIP II 10 20         30
Warsztaty sieci komputerowych II     30       30
Seminarium dyplomowe II         5   5
Praca końcowa II           3 3
Razem liczba godzin w sem. I i II   75 155 30 10 5 3 278
 

Szczegółowy opis przedmiotów

1. Teoria sieci komputerowych

2. Monitorowanie i zarządzanie serwerami sieciowymi

3. Techniki przełączania w sieciach komputerowych

4. Zagrożenia i prewencja w sieciach komputerowych

5. Techniki routingu w sieciach komputerowych

6. Audyt systemów sieciowych

7. Technologie mobilne i telefonia VoIP

8. Warsztaty sieci komputerowych

9. Seminarium dyplomowe / praca końcowa

Literatura

 1. Bradford R.: Postawy sieci komputerowych, Wydawnictwa komunikacji i łączności, 2009.
 2. Chappel L.: Konfiguracja routerów Cisco, Mikom , 2000.
 3. Cisco IOS Quality of Service Solutions Configuration Guide, Dokumentacja techniczna Cisco.
 4. Comer D. E.: Sieci komputerowe i intersieci, Helion, 2012.
 5. Dokumentacje online oraz podręcznik systemowy man usług serwerowych: bind, samba, postfix, iptables, apache, racoon.
 6. Dooley K., Brown I. J.: Cisco. Receptury, Helion, 2004.
 7. Gambarelli G., Łucki Z.: Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską, TAiWPN Universitas, Kraków.
 8. Graziani R., Johnson A.: Protokoły i koncepcje routingu, Akademia Sieci Cisco - CCNA Exploration semestr 2, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2008.
 9. Kakubowska A.: Akademia sieci Cisco. Pierwszy rok nauki, Mikom, 2002.
 10. Krysiak K.: Sieci komputerowe. Kompendium, Helion, 2003.
 11. Leinwand A., Pinsky B.: Konfiguracja Routerów Cisco. Podstawy, Warszawa, Seria: Cisco Press, 2002.
 12. Liderman K.: Podręcznik administratora bezpieczeństwa teleinformatycznego. MIKOM, Warszawa 2003.
 13. Morimoto R., Noel M., Droubi O., Mistry R., Aramis Ch.: Windows Server 2008 PL. Księga eksperta, Helion, 2009.
 14. Nagle J.: On Packet Switches With Infinite Storage, RFC970.
 15. Oliver P.: Jak pisać prace uniwersyteckie. Poradnik dla studentów, Wydawnictwo Literackie, Kraków, 1999.
 16. Ruest N., Ruest D.: Windows Server 2003. Podręcznik administratora, Helion, 2003.
 17. Scrimger R. i inni: TCP/IP Biblia, Helion, 2002.
 18. Siyan K. S., Parker T.: TCP/IP. Księga eksperta, Helion, 2001.
 19. Sportack M.: Sieci komputerowe, Helion, 1999.
 20. Stawowski M.: Badanie zabezpieczeń sieci komputerowych. ArsKom, Warszawa 1999.
 21. Tannenbaum A.: Sieci komputerowe, Helion, 2004.
 22. Wrotek W.: Tablice informatyczne. MS Windows Serwer 2008, Helion, 2008.

powrót do góry


Redakcja:
Rafał Wojciechowski
Łukasz Sturgulewski
Marta Ciabiada
Roman Krzeszewski
Robert Banasiak
Jacek Nowakowski

Ostatnia modyfikacja:
2017-10-05 15:30:38, Marta Ciabiada