kontakt    mapa strony  
    polski   english

Kadra

dr hab. inż. Lidia Jackowska-Strumiłło, prof. PŁ, z-ca dyr. d/s dydakt

dr hab. inż. Lidia Jackowska-Strumiłło, prof. PŁ, z-ca dyr. d/s dydaktPokój: bud. A10 p. 306
Telefon: (+48) 42 631 27 50 w. 306
E-mail:
Godziny przyjęć: w sesji: pn. 28.01., godz. 12:15-13; śr, 30.01., godz. 10:15-11; śr, 13.02., godz. 12:15-13; pn. 18.02., godz. 12:15-13; śr, 20.02., godz. 10:15-11.Terminy egzaminów z Teoretycznych podstaw informatyki

1. 24.01.2019 (czw.), w godz. 8:15-10 w audytorium E-1 - termin zerowy

2. 28.01.2019 (pn.), w godz. 10:15-12 w audytorium E-1

3. 30.01.2019 (śr.), w godz. 12:15-14 w audytorium E-1

4. 20.02.2019 (śr.), w godz. 12:15-14 w audytorium E-1

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń z TPI. Dotyczy to także terminu zerowego.

Student, który zaliczył ćwiczenia, może pisać egzamin maksyalnie 3 razy:

  • w terminie zerowym
  • jeden raz w pierwszej części sesji (28.01 albo 30.01),
  • w drugiej części sesji (20.02).

Na egzaminy nie ma zapisów.

Studenci mogą obejrzeć swoje prace w godzinach moich konsultacji.

 

Poprawa testów C1 i C2 odbędzie się w dniach 30.01.2019 (śr.) i 20.02.2019 (śr.) o godz. 11:00 w sali E-109.

Poprawa kolokwiów z Lingwistyki matematycznej  odbędzie się w dniu 28.01.2019 (pn.), w godz. 10:30-12 w audytorium E-1 oraz  20.02.2019 (śr.), w godz. 12:30-14 w audytorium E-1.

 

Godziny pracy i przyjęć obowiązujące w semestrze zimowym

Poniedziałek: 8-15, w tym 8-10 wykład z TPI w E-1, 10-11 godz. przyjęć

Wtorek: 9-15 (w dniach, w których jest Rada Wydziału lub komisje)

Środa: 8:30-16, w tym 8:45-10 zebranie IIS, 10-12 wyklady z PP1 w E-1, 14-16 wyklad z LM w E-102

Czwartek: 8-16, w tym 8-10 wykład z TPI w E-1, 10-11 godz. przyjęć, 14-16 wykład z ItCS w Auli IFE

 

Materiały dydaktyczne dla studentów

ftp://zly.kis.p.lodz.pl/pub/people/L.Jackowska/

http://lidia-js.kis.p.lodz.pl/Joomla/PP1/

http://lidia-js.kis.p.lodz.pl/Systemy_Liczbowe/

http://lidia-js.kis.p.lodz.pl/ITCS/

http://lidia-js.kis.p.lodz.pl/LM/

http://lidia-js.kis.p.lodz.pl/LM_lab/

http://lidia-js.kis.p.lodz.pl/parser/

Lidia Jackowska-Strumiłło jest profesorem Politechniki Łódzkiej (PŁ) i zastępcą Dyrektora ds. dydaktyki w Instytucie Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej (PŁ).

Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Elektrycznym PŁ w 1986 roku na kierunku Elektrotechnika ze specjalnością Automatyka i metrologia. Uzyskała stopnie naukowe doktora i dr habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ odpowiednio w 1994 i 2010 roku. Od 1986 roku do chwili obecnej pracuje w Politechnice Łódzkiej kolejno na stanowiskach asystenta, adiunkta i profesora nadzwyczajnego. Od 1986 do 1998 roku pracowała w Instytucie Maszyn i Urządzeń Włókienniczych PŁ, a od 1998 roku w Katedrze, a obecnie Instytucie Informatyki Stosowanej PŁ. W roku akademickim 1990/91 odbyła staż w Industrial Control Unit na Uniwersytecie Strathclyde w Szkocji, gdzie wykonywała badania do pracy doktorskiej w zakresie technik pomiarowych i kontrolnych.

Jej obecne zainteresowania badawcze koncentrują się na informatyce stosowanej, modelowaniu i monitorowaniu obiektów i procesów przemysłowych, przetwarzaniu obrazów, zastosowaniach sztucznej inteligencji w inżynierii i ekonomii, a ostatnio na inteligentnym przetwarzaniu tekstu. Jest autorką lub współautorką ponad 100 publikacji naukowych i 1 patentu. Wypromowała troje doktorów nauk technicznych. Była kierownikiem lub głównym wykonawcą w 6 projektach badawczych, koordynatorem akademickim dwóch projektów UE Erasmus Mundus, a obecnie jest promotorem doktoranta i realizatorem tematu badawczego w projekcie “Smart tomographic sensors for advanced industrial process control (TOMOCON)” w ramach europejskiej sieci szkoleniowej im. Marii Skłodowskiej-Curie z programu Horyzont 2020.

 

ORCID iD QR Code: