kontakt    mapa strony  
    polski   english

Kadra

dr inż. Dariusz W. Brzeziński

dr inż. Dariusz W. BrzezińskiPokój: bud. A10 p. 314
Telefon: (+48) 42 631 27 50 w. 314
E-mail:
Godziny przyjęć: Środy: 14.30-16.00, studia niestacjonarne: soboty zjazdowe 15.15-16.15Uwaga! Wyniki kol. II  TPI będą dostępne u p. Prof. Jackowskiej-Strumiłło przed egzaminem 0.

Uwaga! Zajęcia z LM laboratorium, grupa piątkowa (CTI, sala 406) w dniu 25.01.2019 odbędą się w sali 311 w IIS na Stefanowskiego (III pietro). Godziny - bez zmian.

Terminy zaliczeń i poprawek w sesji egzaminacyjnej zima 2018/2019:

Poprawki na studiach niestacjonarnych: 
LM ćwiczenia/TPI ćwiczenia: 02.02.2019 sala E1 w godzinach 14.15-15.45, 23.02.2019 sala E105 w godzinach 14.15-15.45.
PP1 - informacja wkrótce.
 
Poprawki na studiach stacjonarnych: 
TPI ćwiczenia / LM Ćwiczenia:
I. 29.01.2019 sala E5 w godzinach 12.15-13.45
II. 05.02.2019 sala E5 w godzinach 12.15-13.45
III. 18.02.2019 sala E105 w godzinach 12.15-13.45.
Uwaga! Można podejść tylko do jednej poprawki w każdej części sesji.
 
Godziny pracy:
 
Wtorek - praca własna
Środa - 9.00-18.00  (zajęcia dydaktyczne: 16.15-17.45)
Czwartek - 14.00-18.00  (zajęcia dydaktyczne: 14.15-18.00)
Piątek - 12.00-16.00  (zajęcia dydaktyczne: 12.15-13.45)
 
Sobota - 15.00-20.00 (zjazdy: I-X) (zajęcia dydaktyczne: 16.15-19.45)
Niedziela - 12.00-16.00 (zjazdy: I-V), 8.00-14.00 (zjazdy: VI-X) (zajęcia dydaktyczne: 08.15-13.45)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teoretyczne podstawy informatyki:

Celem przedmiotu jest zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami informatyki, takimi jak: budowa i działanie komputera, oprogramowanie komputerów osobistych, projektowanie algorytmów, złożoność obliczeniowa, wprowadzenie do teorii automatów, języków i obliczeń.

Warunki zaliczenia:

Obecność:
Wymagana jest obecność na wszystkich zajęciach. Student mający więcej niż 2 nieusprawiedliwione nieobecności nie może przystąpić do kolokwium końcowego. Dla studiów niestacjonarnych - nieobecność na dwóch godzinach zajęć.

Kolokwia:
Na ocenę z ćwiczeń składa się aktywność (20%) oraz wyniki dwóch kolokwiów (80%) oceniające efekty kształcenia w zakresie umiejętności.

Możliwe 5-minutowe kartkówki wliczające się do oceny końcowej. Brak obecności na kartkówce może być "odrobione" poprzez dobrowolne wystąpienie na ćwiczeniach i rozwiązanie zadanego problemu na tablicy.

Lektura podstawowa:
C.H. Papadimitriou, Złożoność obliczeniowa, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2002.
M. M. Sysło, Algorytmy, WSiP S.A., Warszawa 2000.

Lektura dodatkowa:
T. H. Cormen, Ch. E. Leiserson, R. L. Rivest, Wprowadzenie do algorytmów, Wyd. IV, WNT, Warszawa 2001.
D. Harel, Klasyka informatyki. Rzecz o istocie informatyki. Algorytmika., Wyd. II, WNT, Warszawa 2000.

Instrukcja schemat blokowy/pseudo-kod

Instrukcja automaty skończone

Lingwistyka matematyczna - ćwiczenia:

 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami budowy języków i gramatyk formalnych oraz teorią automatów. Zapoznanie z wybranymi metodami analizy leksykalnej i składniowej. Wprowadzenie w zagadnienia konstrukcji translatorów i kompilatorów. Doskonalenie umiejętności projektowania algorytmów i programowania.

Warunki zaliczenia:

Obecność:
Wymagana jest obecność na wszystkich zajęciach. Student mający więcej niż 2 nieusprawiedliwione nieobecności nie może przystąpić do kolokwium końcowego.

Kolokwia:
Na ocenę z ćwiczeń składją wyniki dwóch kolokwiów z wagą 0.4 oraz 0.6 oceniające efekty kształcenia w zakresie umiejętności.

Możliwe 5-minutowe kartkówki wliczające się do oceny końcowej. Brak obecności na kartkówce może być "odrobione" poprzez dobrowolne wystąpienie na ćwiczeniach i rozwiązanie zadanego problemu na tablicy.

Instrukcja automaty skończone

First/follow przykłady

Analiza składniowa - przykład

Lingwistyka matematyczna - laboratorium:

Zadanie 1

Zadanie 2

Zadanie 3

Zadanie 4

Zadanie 5

Zadanie 6

Lektura podstawowa:

J.E. Hopcroft, J.D. Ullman: Wprowadzenie do teorii automatów , języków i obliczeń. PWN, W-wa, 2003,
T. Krasiński: Automaty i języki formalne.

Lektura dodatkowa:

 W. Homenda: Elementy lingwistyki matematycznej i teorii automatów. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, W-wa 2005.
Aho A., Sethi R., Ullman D.: Kompilatory. Reguły, metody i narzędzia. WNT, Warszawa, 2002.
Sethi R.: Programming Languages. Concepts & Constructs. Addison-Wesley, USA, 1996.
Waite W., Goos G.: Konstrukcja kompilatorów. WNT, Warszawa, 1989.
Stroustrup B.: Projektowanie i rozwój języka C++. WNT, Warszawa, 1996.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metody numeryczne, całkowanie numeryczne, rachunek różniczkowy i całkowy dowolnych rzędów,

problematyka precyzji w obliczeniach naukowych.

Dorobek naukowy w postaci publikacji wraz z ilością cytowań - Google Scholar.

Identyfikator ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7207-5253

Identyfikator ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/U-4184-2018